Chlor šok je běžnou součástí bazénové chemie

Chlor šokem rozumíme přípravek anorganické chemie, chlornan vápenatý. Jak už napovídá jeho samotný název, jde o sloučeninu obsahující účinný chemický prvek v koncentraci přibližně 70 procent a využívá se pro desinfekční účely při úpravách vody v zahradních, případně vnitřních bazénech. Obsažený chlór není stabilizovaný, tzn., že po krátké době vyprchá, čehož lze využít i např. pro dočasné vyšší dávkování, aniž by došlo k přechlorování. K pravidelné údržbě vodní náplně je však vhodnější stabilizovaný prostředek, jehož koncentrace je nižší zhruba o deset procent, a lze jej aplikovat pro nádrže s teplejší vodou (vířivky).

jack russel v bazénu

Rychlá desinfekce

Tento speciální přípravek prošel vývojovými pracovišti laboratoří na základě zkušeností s úpravami pitné vody ve vodovodních řadech. Jde o prověřený výrobek, jež znají především majitelé zahradních bazénů. Slouží pro výjimečné případy odstranění extrémního znečištění, a to z nejrůznějších důvodů. Většinou se jedná o nadměrný výskyt vodní řasy, různé mléčné zákaly, sliz na povrchu stěn a na dně, využívá se i při silnějších dešťových srážkách, nejčastěji po bouřkových lijácích.
plovoucí kloobouk

Jak přípravek aplikovat

Nejprve je nutné přeměřit hodnotu pH (kyselost či zásaditost), tvrdost vody a následně množství vázaného a volného chlóru. K tomu slouží speciální testery, které byste měli mít k dispozici.

Chlor šok se aplikuje před započetím provozu vodní nádrže a vždy, když je kvalita vody zhoršená výše uvedenými vlivy. Rovněž se doporučuje provádět tento zákrok preventivně vždy v intervalu po dvou až třech týdnech. Dávkování se provádí podle návodu, každý granulát se totiž může lišit složením.

Tímto způsobem lze i desinfikovat bazénovou vodu průběžně v průběhu sezóny, pro pravidelnou desinfekci je však vhodnější využít chlorových tablet, které zároveň obsahují algicidní přípravek proti řasám a vločkovač pro jejich shlukování a odfiltrování.