Klimatizaci musíte také nechat občas vyčistit


Kdo z vás doma používá nějaký plynový spotřebič, např. kotel nebo karmu, pravděpodobně si uvědomuje, že je nutné podrobovat je pravidelným revizím a případnému čištění. Jedná se z protipožárního hlediska o jedny z nejnebezpečnějších spotřebičů v domácnosti a není možné jejich údržbu zcela zanedbávat. Výbuch plynu či požár zaviněný nedbalostí pak může vést k tragickým událostem a ke značným škodám na majetku, a co je horší, můžete mít na svědomí i značnou škodu nebo ublížení na zdraví osob, které se zdržují s vámi v bytě, anebo v případě větší havárie v bytovém domě.

klimatizace LG

Velmi podobné důvody vedou i k revizím a čištění klimatizací. Jsou to sice zdánlivě neškodná zařízení, kde se nepředpokládá žádný závažnější problém, maximálně závada na kompresoru, což se může podobat závadě chladicího zařízení vašeho mrazicího boxu, ale jde tu i o něco jiného.

klimatizace před domem

Požár a výbuch mastného prachu – vzduchotechnika je uzavřený okruh kovové konstrukce, kde se časem nahromadí prach a spolu s mastnotou vytvoří velmi nebezpečnou hořlavou, či dokonce výbušnou směs. Prokazují to praktické zkušenosti z různých událostí, kdy došlo například k výbuchu usazenin ve stoupačkách bytového domu. Vtip je v tom, že výbuch může nastat neočekávaně, a velmi razantním způsobem vnikne hořlavá směs do bytu, kde zapálí záclony a závěsy a oheň se pak začne rychle šířit do dalších prostor. Zcela zbytečně tak můžete přijít o váš veškerý majetek a střechu nad hlavou, což je v dnešní ne zrovna přívětivé době doslova katastrofa.

Plísně – uvnitř klimatizací v Brně a kdekoli jinde se vytváří i nánosy plísní, kterým nesmírně svědčí zejména vlhko a teplo. Za těchto podmínek jim vytvoříte skvělou líheň a jejich spory se pak prouděním vzduchu rozvíří po celé místnosti, takže je pak s velkou pravděpodobností budete vdechovat. Plísně jsou velmi toxické a zatěžují játra, což se pak může projevit i snížením imunity a s tím souvisejícími mnoha zdravotními problémy.