Nebezpečí na cestách


NaÅ¡inec jistÄ› nenajezdí tolik co on. Pro nÄ›které je již dobrodružstvím cesta z mÄ›sta do nejbližší vesnice. OstatnÄ›, ne každý rád cestuje. Má z toho spíše hrůzu, než že by se těšil. ProÄ, to je vÄ›tÅ¡inou záhada.  

V dneÅ¡ní dobÄ› již není cestování samotné nebezpeÄné tak jako kdysi. Stát se může samozÅ™ejmÄ› naprosto cokoli a vykolejen vlaku nelze nikdy pÅ™edem vylouÄit. Ale například potulování po lesích v naÅ¡ich konÄinách je bezpeÄné. Jen stěží narazíte na nÄ›jakého lapku, Äi bandu lupiÄů, která by vás zmordovala, jak psáno v kronikách. Ale to neznamená, že by byly lesy úplnÄ› bez nebezpeÄí. Například potulky v horách za nepříznivého poÄasí může skonÄit nÄ›kdy velmi Å¡patnÄ› a pokud se spiknou vÅ¡echny okolnosti, může to konÄit i smrtí. Nedávný případ dvou Poláků, kteří spadli ze Sněžky je sice výstrahou, ale asi ne dostateÄnou, protože zhruba týden po nich tam slítla zase Äeská turistka.  

turista v horách

NebezpeÄí Äíhá samozÅ™ejmÄ› vÅ¡ude, ne každém kroku. Ono staÄí jen Å¡patnÄ› doÅ¡lápnout a průšvih je tady. SamozÅ™ejmÄ›, že žijeme v dobÄ› mobilů, takže není problém se dovolat pomoci. Ale když ÄlovÄ›k leží nÄ›kde mimo dosah klasické sanitky, může si na pomoc také pÄ›knÄ› poÄkat. U nás nehrozí nebezpeÄí, že by jej mezitím, než pÅ™ijde pomoc zbodnul k obÄ›du vlk Äi medvÄ›d. Takže se dá pomoc oÄekávat celkem v klidu. Pak už ji jen případnÄ› navigovat.  

nevhodná obuv

Hloupé uklouznutí může vyvolat podvrtnutý kotník a bolesti pro nÄ›koho nepÅ™ekonatelné. Proto je dobré mát s sebou kdekoli minimálnÄ› základ první pomoci. HlavnÄ› pevné obinadlo, které v prvních okamžicích může hodnÄ› pomoci. Noha se tak zpevní a bolesti jsou pak pÅ™ece jen lépe snesitelné. A pokud není noha nÄ›jak Å¡karedÄ› zlomená, nehrozí nÄ›jaké další nebezpeÄí. Za týden si ranÄ›ný na tuto drobnou příhodu už ani nevzpomene. Je pÅ™esto dobré být nanejvýš opatrný a chodit po horách v patÅ™iÄné obuvi.