Trendy v podnikání pro rok 2018. Na co se zaměřit a čemu se vyhnout

Existují trendy, které se váží na specifická odvětví a oblasti. Ale jsou takové, které ovlivňují celé tržní prostředí. Tady si ukážeme tři z nich.
business noviny
1. Digitalizace a větší důraz na bezpečnost

Rok 2017 se nesl ve znamení velmi nízké nezaměstnanosti, která mnohým firmám, hledající nové zaměstnance, přinesla horké chvilky. Stala se tak hlavním faktorem, který limitoval jejich růst. Tento stav by se v novém roce neměl změnit, proto bude stále více firem nuceno sáhnout po jiném řešení.

Jedním z nich by mohla být stále větší míra zapojení technologií do vnitřního fungování celé firmy. Mnoho podnikatelů a podnikatelek bude tedy tlačit na postup v procesu digitalizace a automatizace. A to právě tam, kde to je z hlediska návratnosti investic momentálně nejvýhodnější.

S tímto procesem jde ruku v ruce větší tlak na bezpečnost a soukromí jak uživatelů, tak samotných firem. V této souvislosti je dobré připomenout i blížící se zavedení nařízení GDPR. Normy, která klade další nároky na podnikatele v oblasti zpracování a ukládání osobních dat.

2. Změna v myšlení a chování zaměstnanců

Nejenom nedostatek pracovních sil, ale i vzrůstající nároky stávajících a nově nastupujících zaměstnanců, budou utvářet podobu roku 2018 pro mnohé firmy.

Technologie totiž mění celé pracovní prostředí. Například, ulehčují práci na dálku, což může mít, mimo jiné, velmi pozitivní dopady na životní prostředí, skrz omezení dojíždění za prací a jeho ekologických dopadů.

Pozitivní je, že se mění smýšlení samotných zaměstnanců. Jak ukazují výsledky průzkumů, prováděných poradenskou firmou PwC, stále více z nich si uvědomuje důležitost celoživotního učení, i tzv. soft skills. Ve vztahu k technologickému pokroku je většina z nich pozitivní, kdy 60 % dotázaných věří, že technologie zlepší jejich pracovní vyhlídky.
prst na nastavení
3. Zákazníci jako individuality

Pokrok v oblasti umělé inteligence, která je stále častěji součástí mnoha produktů, webů i aplikací, mění spolu se samotnými firmami i očekávání zákazníků. Ti si zvlášť v poslední době zvykli na velmi individuální přístup. Takže, ty firmy, které chtějí udržet krok s konkurencí, musí vsadit právě na tuto oblast, a učinit tak své produkty a služby ještě atraktivnější.

Jasně se ukazuje, že produkty a služby, šité na míru, představují budoucnost. Zákazníci nyní očekávají nejenom kvalitu, ale i osobní přístup a nevšední zážitek při nakupování.