Zvládněte rytmy na kytaru hravě.

Při hře na kytaru je velmi důležité chytnou správný rytmus. Spolu se podíváme na to jaké rytmy při hraní jsou oblíbené a jak se je správně naučit.

Hra na kytaru patří mezi velmi oblíbené činnosti. Ať už v klasickém podání nebo třeba v létě u táboráku nebo čundru. Hra na kytaru má nějaké své pravidla a k tomu patří i správný rytmus. Abychom se dostali k rytmu je důležité se nejprve dobře naučit akordy. Při zvládnutí těch pár základních rytmů si poté budete vytvářet své vlastní a třeba i mnohem složitější. Pod pojmem rytmus si totiž musíme představit pravidelné střídání nebo opakování zvuku. Patří mezi základní složky hudby, proto je velmi důležitý.

houslový klíč

Základní rytmy na kytaru

Do základního rozdělení rytmu na kytaru patří tři rytmy. Prvním rytmem je dvoudobý takt. Při něj si počítáte pr-vá dru-há. Velmi přínosné je si tyto doby představit jako šipky. Tedy každá slabika představuje šipku nahoru nebo druhou. Šipka vždy znázorní směr, kterým budete na kytaru hrát. Vždy začínáme dolů. Slabiku pr bude šipka dolu, slabika va bude nahoru, dru opět dolů a slabika há bude opět nahoru. Graficky znázorněné to vypadá takto ⬇⬆⬇⬆. Takto si můžeme představit i další rytmy jako třídobý i čtyřdobý takt. U toho třídobého počítáme pr-va dru-há tře-tí. Ale můžeme také počítat prvá druhá třetí. Opět si to můžeme představit jako šipky, které nám ukazují směr hry. Buď se nám směr bude měnit po slabikách anebo můžeme i po dobách. To samé platí i u čtyřdobého taktu.

kytara

Jaký rytmus vybrat k dané písničce

Výběr rytmu k dané písničce je velmi důležitý. Musí sedět jeho metrum k metru písně. Tedy počet dob rytmu musí sedět k počtu dob dané písničky. Proto třeba písničku ve třídobém taktu nenasadíme do čtyřdobého rytmu.

Co nám pomůže k udržení rytmu

Existují samozřejmě i vychytávky, které nám mohou i pomoci k udržení rytmu. Metronom by měla být jedna z prvních věcí, kterou by budoucí muzikant měl mít. Nejen, že Vám pomůže držet rytmus, ale celkově zlepší Vaší hru na kytaru a pomůže Vám pochopit proč a jak fungují skladby třeba Vašich oblíbených hudebníků.